Vooruit in de zorg!

Leren is werken in ICT

Vanwege de coronacrisis stelt de
regering tijdelijk geld beschikbaar
voor (her-)scholing in de ICT